Đơn vị vận hành MT Eastmark City là ai?

logo tokyu pm

Công tác quản lý và vận hành nhà chung cư khi bàn giao luôn được các khách hàng quan tâm. Đối với dự án MT Eastmark City thì đơn vị vận hành sẽ là Tokyu PM. Đơn vị này hiện đang vận hành nhiều chung cư cao cấp tại TP.HCM. Giới thiệu Tokyu PM Việt […]